Arcképcsarnok | Itthoni személyek | A-B | C-H | I-J | K | L-P | R-S | T-Z
 
Hétfalusi arcképcsarnok
 

Ősz van Hétfaluban. Ismét ősz. Ökörnyálas, sárgás-vörös ősz. S ilyenkor az éles-hideg napsugarak mintha arcokat rajzolnának ki a Nagykőhavas szikláira. Sziklába vésett arcokat. Hétfalusi arcokat. S mikor az alkony megmeríti ködös lábait a Tatrang vizében, az unokák Nagyanyó köré gyűlnek és meséket, legendákat hallgatnak a ködös vízpárába írott arcokról. Hétfalusi arcokról. Minden mese és legenda mögött azonban ott van a valóság. Az életrajzok. Azon személyiségek életrajzai, akikek a sors valamilyen úton-módon Hétfaluhoz kötött. Vagy mert itt születtek, vagy mert ide kerültek, s a csángó nép javára váltak, vagy mert tudásszomjúkat a hétfalusi iskolák üdítő forrásvíze oltotta, hogy aztán hírnevüket szétkürtöljék a nagyvilágban... Híres lelkészek voltak, tudósok, művészek, közéleti és művelődési személyiségek: iskolaigazgatók, pártok, szervezetek elnökei, politikusok, ügyvédek, írók, újságírók, szerkesztők, hadvezérek vagy egyszerű honvédek, de olyanok is akik csak egy pillanatra érintkeztek Hétfaluval, de ez a pillanat örökös varázslatba burkolta lelküket, a szellemi Hétfalu nagyjai lettek...

Időrendi sorrendben:

Névsor szerint:

 1. Antal László (1934 - 199?), lelkész, író
 2. Apáczai Csere János (1625 - 1659), író, pedagógus
 3. Apáczai Csere Tamás (? - ?)
 4. Árvay József (1916 - 1975), nyelvész, helytörténész
 5. Barkó György (1931), színművész
 6. Bartalis János (1893 - 1976), költő, az Erdélyi Helikon tagja
 7. Bartha Károly (1831 - 1920), igazgató, író, 48-as honvéd
 8. Bácsfalusi Gyerkó György (1660 - ?), iskolamester
 9. Bálint András (1886 - 1962), helytörténész, tanító
 10. Bálint István (1929), festő
 11. Bencze Mihály (1954), matematikus, költő
 12. Bereczki Anna (1850 - 1926), "a csángók Nagyasszonya"
 13. Bitay Sándor (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
 14. id. Borcsa Mihály (1824 - 1913), lelkész, 48-as honvéd
 15. Dr. Borcsa Mihály (1868 - 1902), ev. ref. főgimnáziumi tanár
 16. Deák Sándor (1848 - 1934), lelkész, tanító
 17. Feyér Gyula (1842 - 1917), lelkész, tanító
 18. Fejér Gyula (1899 - ?), közkórházi ellenőr, honvéd
 19. Dr. Fekete Endre (1876-1911), ügyvéd, szerkesztő
 20. Fóris István (1892 - 1946), szerkesztő, RKP főtitkár
 21. Fóris István (? - ?), népi költő
 22. Msgr. Gajdó Zoltán (1940), pap, pápai káplán, templomépítő
 23. Giró István (1892 - ?), községi jegyző, honvéd
 24. Gödri János (1737 - 1795), lelkész, templomépítő
 25. Hajdú István (1660 - 1694), Thököly lelkésze
 26. ifj. Dr. Herrmann Antal (1851 - 1926), néprajzkutató, tanár
 27. Hochbauer Gyula (1954), tanár, helytörténész
 28. Dr. Horger Antal (1872 - 1946), tanár, nyelvész, akadémikus
 29. Istók János (1873 - 1972), szobrászművész
 30. Jakab András (1906 - 1939), szobrász
 31. Jakab János (1879 - 1919), tanár, politikus
 32. id. Kaposi Molnár Viktor (1826 - 1882), evangélikus lelkész
 33. ifj. Kaposi Molnár Viktor (1859 - 1918), államtitkár, kultúrpolitikus
 34. ifj. Kelemen György (1833 - 1916), tanító, 48-as honvéd
 35. Kelemen Kálmán (1889 - 1975), iskolaigazgató, író
 36. Dr. Keöpe Viktor (1883 - ?), tanár, kutató, Ázsia-utazó
 37. Killyéni Endre (1852 - 1923), tanár, iskolaigazgató
 38. id. Kiss Árpád (1851 - 1929), lelkész, népnevelő
 39. Kiss Béla (1879 - 1920), lelkész, író
 40. Dr. Kiss Béla (1908 - 1951), lelkész, író
 41. Kiss Sándor (1809 - 1849), 48-as ezredes
 42. Kittenberger Kálmán (1884 - 1958), vadász, gyűjtő, Afrika-kutató
 43. Kolumbán Lajos (1875 - 1858), tanár, néprajzkutató
 44. Kolumbán Samu (1861 - 1908), tanár, néprajzkutató
 45. Koós Ferenc (1828 - 1905), Mátyás huszár, lelkész, tanfelügyelő
 46. Koszta József (1861 - 1949), festőművész
 47. Dr. Kovács László Attila (?), lelkész, teológiai tanár
 48. Kovács László (1916), lelkész, tanító
 49. Dr. Kovács Lehel István (1975), informatikus, egyetemi tanár
 50. Kovács Sámuel (? - ?), festőművész, restaurátor
 51. Dr. Kozma Miklós (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
 52. Köllő Miklós (1861-1900), szobrász
 53. id. Köpe János (1768 - 1850), iskolamester, lelkész
 54. ifj. Köpe János (1807 - 1876), tanár, lelkész
 55. Dr. jur. Kupcsay Felicián (1876 - 1964), író, miniszteri tanácsos
 56. Kupcsay János (1840-1910), szobrász, szaktanár
 57. Major Gizella (1940), festő, grafikus
 58. Makoldy József (1890 - 1957), festő, építész
 59. Máthé Károly (?), fényképész
 60. Molnár Júlia (1854 - ?), elbeszélő
 61. Nagy Béla (1929), tanár
 62. Nikodémusz Károly (1887 - ?), lelkész, oktató, szerkesztő
 63. báró Orbán Balázs (1830 - 1890), író, néprajzi gyűjtő
 64. Pap Sámuel (1720 - 1790), várnagy, krónikás
 65. Dr. Papp Béla (1899 - 1984), orvos
 66. Dr. Papp Endre (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
 67. Pávai Vajna Elek (1820 - 1874), geológus, "Hétfalu ügyvédje"
 68. Rab Samu (1900 - 1987), kőfaragó, népköltő
 69. Dr. Reznek Mihály (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
 70. Rozsondai Károly (1874 - ?), lelkész
 71. ifj. Rozsondai Károly (1901 - 1967), pedagógus
 72. Seres András (1935 - 1992), néprajzkutató
 73. Simon András (1920), lelkész, igazgató
 74. Simon István (1827 - 1907), "Bácsfalu jótevője"
 75. Sipos András (1890 - 1955), lelkész, esperes, tanító
 76. Szabó Béni (1886 - 1971), iparosmester, politikus
 77. Szász György (? - 1848), lelkész, vértanú
 78. Szedressy Pál (1923 - 1992), püspök, tanár
 79. Dr. Szele Béla (1878 - ?), ügyvéd, politikus
 80. Szeli József (1710 - 1782), lelkész, krónikás
 81. Szemerjai Károly (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
 82. Szemlér Ferenc (1906 - 1978), szerkesztő, író, költő
 83. Szórády Lajos (1867 - 1960), lelkész, alesperes
 84. Tatrangi Pál András (1886 - ?), tanító, író, néprajzkutató
 85. Tatrangi Szász Csabai János (? - ?)
 86. Tomos Hajnal (1957), költő
 87. Tóthpál Dániel (1907-1936), jogász, költő
 88. Török László (1960), lelkész, szerkesztő
 89. Vass László Levente (1955 - 1979), költő
 90. Veres Sándor (1826 - 1892), tanító, 48-as honvéd, igazgató
 91. Zajzoni Rab István (1832 - 1862), költő, néprajzkutató
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®