Arcképcsarnok | Itthoni személyek | A-B | C-H | I-J | K | L-P | R-S | T-Z
 
Hétfalusi arcképcsarnok
 

Ősz van Hétfaluban. Ismét ősz. Ökörnyálas, sárgás-vörös ősz. S ilyenkor az éles-hideg napsugarak mintha arcokat rajzolnának ki a Nagykőhavas szikláira. Sziklába vésett arcokat. Hétfalusi arcokat. S mikor az alkony megmeríti ködös lábait a Tatrang vizében, az unokák Nagyanyó köré gyűlnek és meséket, legendákat hallgatnak a ködös vízpárába írott arcokról. Hétfalusi arcokról. Minden mese és legenda mögött azonban ott van a valóság. Az életrajzok. Azon személyiségek életrajzai, akikek a sors valamilyen úton-módon Hétfaluhoz kötött. Vagy mert itt születtek, vagy mert ide kerültek, s a csángó nép javára váltak, vagy mert tudásszomjúkat a hétfalusi iskolák üdítő forrásvíze oltotta, hogy aztán hírnevüket szétkürtöljék a nagyvilágban... Híres lelkészek voltak, tudósok, művészek, közéleti és művelődési személyiségek: iskolaigazgatók, pártok, szervezetek elnökei, politikusok, ügyvédek, írók, újságírók, szerkesztők, hadvezérek vagy egyszerű honvédek, de olyanok is akik csak egy pillanatra érintkeztek Hétfaluval, de ez a pillanat örökös varázslatba burkolta lelküket, a szellemi Hétfalu nagyjai lettek...

Négyfalu magyar díszpolgárai:

 

Zajzoni Rab István-díjasaink:

 

Hétfalusi személyiségek:

 1. Antal László (1934 - 1995), lelkész, író
 2. Apáczai Csere János (1625 - 1659), író, pedagógus
 3. Apáczai Csere Tamás (1640? - 1686?), magyar nemes, szolgabíró, nótárius
 4. Árvay József (1916 - 1975), nyelvész, helytörténész
 5. Barkó György (1931 - ), színművész
 6. Bartalis János (1893 - 1976), költő, az Erdélyi Helikon tagja
 7. Bartha Károly (1831 - 1920), igazgató, író, 48-as honvéd
 8. Bácsfalusi Gyerkó György (1660? - ?), iskolamester
 9. Bálint András (1886 - 1962), helytörténész, tanító
 10. Bálint István (1929 - ?), festő
 11. id. Barkó András (1902 - 1993), tanító, méhész
 12. Barkó Etelka (1936 - 2019), tanár, népművész
 13. Dr. Bencze Mihály (1954 - ), matematikus, költő
 14. Bereczki Anna (1850 - 1926), "a csángók Nagyasszonya"
 15. Bitay Sándor (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
 16. id. Borcsa Mihály (1824 - 1913), lelkész, 48-as honvéd
 17. Dr. Borcsa Mihály (1868 - 1902), ev. ref. főgimnáziumi tanár
 18. Boros Lajos (1928 - 2011), festőművész
 19. Bölöni Lajos (1813 - 1848), rektor, honvéd, 48-as vértanú
 20. Buda János (1925 - 2010), külkereskedelmi tanácsadó
 21. B. Tomos Hajnal (1957 - ), költő
 22. Csefkó Gyula (1878 - 1954), nyelvész
 23. Csukás Károly (1970 - ), népművész
 24. Czimbor Izabella (1966 - ), népművész
 25. Dr. Deák András (1948 - ), orvos
 26. Deák Sándor (1848 - 1934), lelkész, tanító
 27. Dr. Erdélyi Csaba (1941 - ), belgyógyász, főorvos
 28. Erőss Ignác József (1926 - 2022), tanító, igazgató
 29. Dr. Fabínyi Rudolf (1849 - 1920), magyar vegyész, tudományszervező
 30. Farkas Gyula (1928 - ), vállalkozó
 31. Feyér Gyula (1842 - 1917), lelkész, tanító
 32. Fejér Gyula (1899 - ?), közkórházi ellenőr, honvéd
 33. Feyér Gyula (1874 - 1959), gépészmérnök
 34. Dr. Fekete Endre (1876-1911), ügyvéd, szerkesztő
 35. Fóris István (1892 - 1946), szerkesztő, RKP főtitkár
 36. Fóris István (1886 - 1950), népi költő
 37. Msgr. Gajdó Zoltán (1940 - 2013), pap, pápai káplán, templomépítő
 38. Gillich Fülöp (1903 - 1988), lelkész, esperes
 39. Giró István (1892 - ?), községi jegyző, honvéd
 40. Götz Endre (1924 - 2022), geológus
 41. Gödri Anna (1950 - ), népművész
 42. Dr. Gödri Irén (1968 - 2021), egyetemi oktató, társadalomkutató
 43. Gödri János (1737 - 1795), lelkész, templomépítő
 44. Dr. Gödri János (1925 - 2000), orvos, kutatóintézet-vezető
 45. Gyerkó András (1943 - ), tanár, művelődés-szervező
 46. György Papp Margit (1925 - 2016), népművész
 47. Gyulai-Nagy Margit (1949 - ), festőművész
 48. Gyurka József (1853 - 1920), tanító
 49. Haár Ferenc (1908 - 1997), fényképész
 50. Hajdú István (1660 - 1694), Thököly lelkésze
 51. ifj. Dr. Herrmann Antal (1851 - 1926), néprajzkutató, tanár
 52. Hobán Jenő (1912 - 1965), költő, műfordító
 53. Hochbauer Gyula (1954 - ), tanár, helytörténész
 54. Dr. Honigberger Márton János (1795 - 1869), orvos, gyógyszerész, botanikus
 55. Dr. Horger Antal (1872 - 1946), tanár, nyelvész, akadémikus
 56. Irk Albert (1884 - 1952), jogász, kriminológus, az állam- és jogtudomány kandidátusa
 57. Irk Károly (1882 - 1924), vegyészmérnök, biokémikus
 58. Istók János (1873 - 1972), szobrászművész
 59. Jakab András (1906 - 1939), szobrász
 60. Jakab János (1879 - 1919), tanár, politikus
 61. Jekelius Erich (1889 - 1970), geológus, őslénykutató
 62. Jónás András (1951 - ), mérnök, politikus
 63. Joós Imre (1864 - ?), polgári iskolai rajztanár
 64. id. Kaposi Molnár Viktor (1826 - 1882), evangélikus lelkész
 65. ifj. Kaposi Molnár Viktor (1859 - 1918), államtitkár, kultúrpolitikus
 66. id. Kelemen György (1799 - ?), iskolamester, 48-as honvéd
 67. ifj. Kelemen György (1833 - 1916), tanító, 48-as honvéd
 68. Kelemen Kálmán (1889 - 1975), iskolaigazgató, író
 69. Kelemen László (1913 - 1981), zenész, hegedűtanár
 70. Dr. Keöpe Viktor (1883 - ?), tanár, kutató, Ázsia-utazó
 71. Killyéni Endre (1852 - 1923), tanár, iskolaigazgató
 72. id. Kiss Árpád (1851 - 1929), lelkész, népnevelő
 73. Dr. Kiss Árpád (1907 - 1979), neveléstudós, közoktatás-politikus
 74. Dr. Kiss Árpád (1933 - ?), geodéta, fotogrametrikus
 75. id. Kiss Béla (1879 - 1920), lelkész, író
 76. Dr. Kiss Béla (1908 - 1951), lelkész, író
 77. Kiss Béla Andor (1935 - 2022), lelkész, 56-os elítélt
 78. Kiss Jenő (1860 - ?), polgári iskolai tanár
 79. Kiss Budai Mihály (1930 - 2022), testépítő edző
 80. Kiss Sándor (1809 - 1849), 48-as ezredes
 81. Kittenberger Kálmán (1884 - 1958), vadász, gyűjtő, Afrika-kutató
 82. Kocsis János (1871 - 1960), iskolaigazgató, tanító
 83. Kolumbán Lajos (1875 - 1858), tanár, néprajzkutató
 84. Kolumbán Samu (1861 - 1908), tanár, néprajzkutató
 85. Koós Ferenc (1828 - 1905), Mátyás huszár, lelkész, tanfelügyelő
 86. Koszta István (1949 - 2007), tanár, művelődés-szervező
 87. Koszta József (1861 - 1949), festőművész
 88. Dr. Kosztarab Mihály (1927 - ), biológus, egyetemi oktató
 89. Kovács-Kendi Lehel (1948 - ), mérnök, turisztikai író
 90. Dr. Kovács László Attila (1958 - ), lelkész, teológiai tanár
 91. Kovács László (1916 - 2009), lelkész, tanító
 92. Dr. Kovács Lehel István (1975 - ), informatikus, egyetemi tanár
 93. Kovács Sámuel (? - ?), festőművész, restaurátor
 94. Kovásznai Miklós (1927 - 2007), tanító, művelődés-szervező
 95. Dr. Kozma Miklós (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
 96. Köllő Miklós (1861 - 1900), szobrász
 97. id. Köpe János (1768 - 1850), iskolamester, lelkész
 98. ifj. Köpe János (1808 - 1876), tanár, lelkész
 99. Dr. jur. Kupcsay Felicián (1876 - 1964), író, miniszteri tanácsos
 100. Kupcsay János (1840 - 1910), szobrász, szaktanár
 101. Magdó István (1963 - ), fényképész
 102. Major Gizella (1940 - ), festő, grafikus
 103. Makoldy József (1890 - 1957), festő, építész
 104. Mártis János (1934 - 2005), tanár, igazgató
 105. Mátyás Ernő (1941 - ), asztalos, kántor, 56-os elítélt
 106. Máté Károly (1943 - ), mérnök, fényképész
 107. Dr. Mittel Miksa (? - ?),
 108. Moldován Mihály (1939 - ), fényképész
 109. Dr. sepsinagybaconi Molnár János (1824 - ?), ev. ref. lelkész, Hétfalu ügyvédje
 110. Molnár Júlia (1854 - 1946), elbeszélő
 111. Molnár Károly (1901 - 1985), zenepedagógus, zeneszerző, karmester és kórusvezető
 112. Nagy Béla (1929 - 2010), tanár
 113. Neumeister Rudolf (1822 - 1909), lelkész, tanár
 114. Nikodémusz Károly (1887 - 1978), lelkész, esperes, oktató, szerkesztő, író
 115. báró Orbán Balázs (1830 - 1890), író, néprajzi gyűjtő
 116. Pap Sámuel (1720 - 1790), várnagy, krónikás
 117. Papp Anna (1938 - 1997), tanár
 118. Dr. Papp Béla (1899 - 1984), orvos
 119. Dr. Papp Endre (1886 - 1953), ügyvéd, szerkesztő
 120. Pásztori Anna (1950 - ), tanár, népművész
 121. Pávai Vajna Elek (1820 - 1874), geológus, "Hétfalu ügyvédje"
 122. Dr. Plecker János (1780 - 1850), orvosdoktor, városi főorvos
 123. Dr. Póka Demeter (? - ?), orvos
 124. Rab Samu (1900 - 1987), kőfaragó, népköltő
 125. Dr. Reznek Mihály (? - ?), ügyvéd, szerkesztő
 126. Rozsondai Károly (1874 - ?), lelkész
 127. ifj. Rozsondai Károly (1901 - 1967), pedagógus
 128. Sárai András (1793 - 1850), lelkész
 129. Seres András (1935 - 1992), néprajzkutató
 130. Simon András (1920 - ?), lelkész, igazgató
 131. Simon Gotthárd Anna (1930 - 2017), tanító, művelődés-szervező
 132. Simon István (1827 - 1907), "Bácsfalu jótevője"
 133. Sipos András (1890 - 1955), lelkész, esperes, tanító
 134. Sipos Bella (1918 - 2000), író, publicista, folklorista
 135. Sipos Gaudi István (1953 - ), népművész
 136. Szabó Béni (1886 - 1971), iparosmester, politikus
 137. Szász György (? - 1848), lelkész, vértanú
 138. D. Szedressy Pál (1923 - 1992), püspök, tanár
 139. Dr. Székely Levente (1960 - ), fogorvos, lepkegyűjtő
 140. Dr. Szele Béla (1878 - 1957), újságíró, szerkesztő, politikus
 141. Szeli József (1710 - 1782), lelkész, krónikás
 142. Szemerjai Károly (? - ?), tanító, igazgató, 48-as honvéd
 143. Szemlér Ferenc (1906 - 1978), szerkesztő, író, költő
 144. Szórády Lajos (1867 - 1960), lelkész, alesperes
 145. Tatrangi Pál András (1886 - 1971), tanító, író, novellista
 146. Tatrangi Szász Csabai János (? - ?)
 147. Tóthpál Dániel (1907 - 1936), jogász, költő
 148. Török László (1960 - ), lelkész, szerkesztő
 149. Vass László Levente (1955 - 1979), költő
 150. Veres Emese Gyöngyvér (1966 - ), néprajzkutató, rádiós
 151. Veres Sándor (1826 - 1892), tanító, 48-as honvéd, igazgató
 152. Zajzoni Rab István (1832 - 1862), költő, néprajzi író

 

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®